MERKEZ FABRİKA :

Saray Mah. 675. Cad No: 24/15 Kahramankazan - Ankara / TURKIYE

Telefon :

+90 312 395 00 25

+90 312 395 13 25

OSTİM ŞUBE :

Hasemek Sanayi Sitesi 2284 Sok. No: 58 İvedik O.S.B. Yenimahalle - Ankara / TURKIYE

Faks :

+90 312 395 49 48

Merkez Fabrika:

Ostim Şube: